Module A1: Architectonische Studies

Omschrijving van de opdracht:
Ontwerp het Nederlandse paviljoen, voor de wereldtentoonstelling van 2002, in een landschappelijke context, de Haarlemmermeerpolder. Het hoofdthema van de wereldtentoonstelling is: "natuur en techniek in het volgende millenium".
Het masterplan, voor de Expo, voorziet in zes verschillende landschappelijke gebieden (A tot F). In deze zes gebieden zijn verschillende kavels voor de landenpaviljoens met een grote van 50 x 80 m die niet meer dan 60% bebouwd mogen worden.
Het Nederlandse Paviljoen moet een oppervlakte van 5000 m2 krijgen en ruim 2000 personen per uur kunnen verwerken.

Uitwerking:
Allereerst heb ik een concept bedacht voor het hele Expo-gebied: "Nederland in het klein" (foto 2). Vervolgens heb ik deelgebied E, in mijn geval het duin gebied, verder uitgewerkt (foto 3).
Het concept voor het Nederlandse paviljoen was: "De strijd tussen de natuur (de duinen) en cultuur (het gebouw)".
Om 2000 personen per uur te kunnen verwerken had ik een lopendeband-systeem ge´ntergreerd in mijn ontwerp.