Module A2: Woonmassa

Omschrijving van de opdracht:
Ontwerp een woonwijk met 30 tot 60 woningen op het voormalige waterloopkundig laboratorium van de TU Delft, gelegen naast de nieuwe Doelentuinen. Voltooi met dit ontwerp de reconstructie van het gebied.
De hoge dichtheid (60 woningen op 0,65Ha = 100 woningen/Ha) vereist stapeling van de woningen. Ook de eis van 1 auto per huis maakt dubbel grondgebruik onvermijdelijk.
Het gebied wordt aan de oost- en zuidkant afgesloten door een weg, aan de westkant door een speelveld van de school en aan de noordkant door achtertuinen van lage grondgebonden huizen.

Uitwerking:
Langs de wegen heb ik het open bouwblok weer afgesloten met woningen die het profiel van deze wegen afmaakt (foto 1).
Vervolgens heb ik een nieuwe interne weg ge´ntroduceerd en met verschillende woningtypes (foto 2: vbnb: grondgebonden woningen, grondgebonden gestapelde woningen en portiek woningen).
Naast het speelveld van de school heb ik een atelierruimte ontworpen die door de school gebruikt kan worden en in de zuidoosthoek heb ik enkele winkel en kantoor ruimtes ontworpen.