Module A3: Museum (tweede maal)

Omschrijving van de opdracht:
Ontwerp een museum met als locatie de berg van de "Bosjes van Poot" te scheveningen.
Het museum moet onderdak bieden aan verschillende collecties, wisselend en vast Ún aan wisselende tentoonstellingen.
Er moet minstens een grote zaal zijn met een oppervlakte van 400m2 en een hoogte van 8m en een kleine zaal met een oppervlakte van 450m2 en een hoogte van 6m. Verder moet er minstens 600m2 met een hoogte van 4.5m gerealiseerd worden voor wisselende exposities en collecties.

Uitwerking: