Module A4: Geschiedenis en Ontwerp (tweede maal)

Omschrijving van de opdracht:
Deel 1: Bedenk een manier om de structuur van de trage Hollandse Waterlinie te integreren met de snelle structuur van de snelwegen, met als focus punt Fort Vechten langs de A12.
Deel 2: Schrijf een scriptie.

Uiterking:
Deel 1: Om de Nieuwe Hollandse Waterlinie weer zichtbaar te maken heb ik een concept bedacht met drie uitgangspunten: markeren, verbinden en accentueren. Als markering heb ik een uitkijktoren ontworpen in de conceptuele vorm van een punaise. Als verbindend element gebruik ik een muur dat 's avonds lichtuit straalt. Het accent verkrijg ik door het gebied rond het fort weer onderwater te zetten.
Deel 2: Al reeds aan begonnen in mijn vorige A4 module en dan nu eindelijk afgeschreven. Ik heb een literatuuronderzoek gedaan naar de geschiedenis van de verdedigingsbouwkunde.

Klik hier om mijn scriptie in pdf formaat te openen (2mb)

NB: De bevindingen in deze scriptie zijn een opsomming van werk van anderen, uitgezet op een tijdslijn en zijn dus niet mijn eigen bevindingen.