Module A4: Geschiedenis en Ontwerp

Omschrijving van de opdracht:
Deel 1: Bedenk een manier om de structuur van de trage Hollandse Waterlinie te integreren met de snelle structuur van de snelwegen, met als focus punt Fort Vechten langs de A12.
Deel 2: Schrijf een Scriptie.

Uiterking:
Deel 1: Om het fort Vechten weer zichtbaar te maken vanaf de A12 breng ik grote delen weer terug in de status die het fort had toen het nog functie deed als verdedigingswerk. Ook heb ik een folly-achtig bezoekerscentrum ontworpen waarin een tentoonstelling over de de Nieuwe Hollandse Waterlinie centraal staat.

Deel 2: In de tijd die ik had (8 weken) kreeg ik het niet voor elkaar om mijn scriptie volledig uit te schrijven.